general-image

Πιστοποιητικό ADR

Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων διέπεται από ένα πολύπλοκο νομικό πλαίσιο που τροποποιείται τακτικά και περιλαμβάνει συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις όλων των συμμετεχόντων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του. Ως επικίνδυνα εμπορεύματα ορίζονται οι ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητες συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη μεταφορά.
Ο κύριος στόχος είναι να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά των εμπορευμάτων, να αποφευχθούν τα ατυχήματα κατά τη μεταφορά ή, εάν προκύψει πρόβλημα κατά τη μεταφορά, να διασφαλιστεί ότι ο φορέας εκμετάλλευσης γνωρίζει ποια μέτρα πρέπει να λάβει για να αποφύγει μεγαλύτερες συνέπειες για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Πιστοποιητικό ADR.

Η απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα της “Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR).

ADR είναι το ακρωνύμιο της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957 (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route). Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συμφωνίας, οι οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από ορισμένα εξαιρετικά επικίνδυνα εμπορεύματα, επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις των τεχνικών παραρτημάτων Α και Β της Συμφωνίας. Τα τεχνικά παραρτήματα Α και Β περιέχουν, μεταξύ άλλων, διατάξεις σχετικά με την ταξινόμηση των εμπορευμάτων, τις διαδικασίες μεταφοράς, τις απαιτήσεις για την κατασκευή και τη διαχείριση των δεμάτων, των δεξαμενών κ.λπ., τους όρους μεταφοράς, τη φόρτωση, την εκφόρτωση, το χειρισμό, το πλήρωμα και τα οχήματα. Οι ανωτέρω διατάξεις υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση- κάθε νέα έκδοση της ADR ενσωματώνεται από την Επιτροπή με τη μορφή οδηγίας που εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με τη σημείωση της ενότητας 9.1.2. της ADR, για τα οχήματα και τις MEMU που ταξινομούνται ως EX/II, EX/III, FL, OX και AT απαιτείται πιστοποιητικό έγκρισης ADR.

 

Απόκτηση του πιστοποιητικού ADR

Παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.)
Εξετάσεις που διενεργούνται από τις οικίες Νομαρχιακές Υπηρεσίες Συγκοινωνιών.

Το πιστοποιητικό ADR ισχύει για 5 έτη και για να ανανεωθεί απαιτούνται εξετάσεις που διενεργούνται πριν από τη λήξη του.

 

Κατηγορίες διπλωμάτων ADR

Π1. Συσκευασίες όλων των κλάσεων πλην εκρηκτικά & ραδιενεργά

Π2. Συσκευασίες όλων των κλάσεων πλην ραδιενεργά

Π3. Συσκευασίες όλων των κλάσεων πλην εκρηκτικά

Π4. Συσκευασίες όλων των κλάσεων

Π5. Συσκευασίες και βυτία όλων των κλάσεων πλην εκρηκτικά & ραδιενεργά

Π6. Συσκευασίες και βυτία όλων των κλάσεων πλην ραδιενεργά

Π7. Συσκευασίες και βυτία όλων των κλάσεων πλην εκρηκτικά

Π8. Συσκευασίες και βυτία όλων των κλάσεων

 

Εξετάσεις

Σύμφωνα με την υπ’αριθ.Α140/19672/2813/28-03-2014/ΑΔΑ: ΒΙΞΞ1-ΙΤΥ εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ, οι ερωτήσεις των ερωτηματολογίων της γραπτής εξέτασης υποψηφίων οδηγών για την αρχική χορήγηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης (ADR) επιλέγονται μετά την 01/09/2014 αποκλειστικά από τo εγχειρίδιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» [ISBN: 978-960-87771-7-0] και σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α. Aρχική έκδοση ADR

Βασική Εκπαίδευση (Π1): Σύνολο Ερωτήσεων 25 Μέρος Εγχειριδίου Α’
Βασική Εκπαίδευση και Κλάση 1 (Π2): Σύνολο Ερωτήσεων 25 και 15 Α’ και Γ’
Βασική Εκπαίδευση και Κλάση 7 (Π3): Σύνολο Ερωτήσεων 25 και 15 Α’ και Δ’
Βασική Εκπαίδευση και Κλάση 1 και Κλάση 7 (Π4): Σύνολο Ερωτήσεων 25 και 15 και 15 Α’, Γ’ και Δ’
Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5): Σύνολο Ερωτήσεων 25 και 15 Α’ και Β’
Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) και Κλάση 1 (Π6): Σύνολο Ερωτήσεων 25 και 15 και 15 Α’, Β’ και Γ’
Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) και Κλάση 7 (Π7): Σύνολο Ερωτήσεων 25 και 15 και 15 Α’, Β’ και Δ’
Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) και Κλάση 1 και Κλάση 7 (Π8): Σύνολο Ερωτήσεων 25 και 15 και 15 και 15 Α’, Β’, Γ’ και Δ’

 

Β. Aνανέωση ADR

Βασική Εκπαίδευση (Π1): Σύνολο Ερωτήσεων 15 Α’
Βασική Εκπαίδευση και Κλάση 1 (Π2): Σύνολο Ερωτήσεων 15 Α’ και Γ’
Βασική Εκπαίδευση και Κλάση 7 (Π3): Σύνολο Ερωτήσεων 15 Α’ και Δ’
Βασική Εκπαίδευση και Κλάση 1 και Κλάση 7 (Π4): Σύνολο Ερωτήσεων 15 Α’, Γ’ και Δ’
Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5): Σύνολο Ερωτήσεων 15 Α’ και Β’
Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) και Κλάση 1 (Π6): Σύνολο Ερωτήσεων 15 Α’, Β’ και Γ’
Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) και Κλάση 7 (Π7): Σύνολο Ερωτήσεων 15 Α’, Β’ και Δ’
Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) και Κλάση 1 και Κλάση 7 (Π8): Σύνολο Ερωτήσεων 15 Α’, Β’, Γ’ και Δ’

Από το Α’ Μέρος του εγχειριδίου (Βασική Εκπαίδευση) οι ερωτήσεις για την ανανέωση των πιστοποιητικών A.D.R., επιλέγονται μεταξύ των εξής ερωτήσεων: 1–20 (του Κεφαλαίου 1), 31–42 (του Κεφαλαίου 2), 31–35 (του Κεφαλαίου 3), 14–20 (του Κεφαλαίου 4), 14–19 (του Κεφαλαίου 5).
Από το Β’ Μέρος του εγχειριδίου (Οδική Μεταφορά με Βυτιοφόρα Οχήματα) οι ερωτήσεις για την ανανέωση των πιστοποιητικών A.D.R., επιλέγονται μεταξύ των εξής ερωτήσεων: 30–64 (του Κεφαλαίου 1), 33–52 (του Κεφαλαίου 2), 42–46 (του Κεφαλαίου 3).
Από το Γ’ Μέρος του εγχειριδίου (Οδική Μεταφορά Εκρηκτικών Υλικών – Κλάσεως 1), οι ερωτήσεις για την ανανέωση των πιστοποιητικών A.D.R., επιλέγονται μεταξύ των εξής ερωτήσεων: 11–15 (του Κεφαλαίου 1), 11 – 15 (του Κεφαλαίου 2), 16 – 20 (του Κεφαλαίου 3), 19 – 23 (του Κεφαλαίου 4) και 11 – 15 (του Κεφαλαίου 5).
Από το Δ’ Μέρος του εγχειριδίου (Οδική Μεταφορά Ραδιενεργών Υλικών – Κλάσεως 7) οι ερωτήσεις για την ανανέωση των πιστοποιητικών A.D.R., επιλέγονται μεταξύ των εξής ερωτήσεων: 15–19 (του Κεφαλαίου 1), 1 – 5 (του Κεφαλαίου 2), 17 – 21 (του Κεφαλαίου 3), 7 – 11 (του Κεφαλαίου 4).»

 

Γ. Eπέκταση ADR

Κλάση 1: Σύνολο Ερωτήσεων 15 Γ’
Κλάση 7: Σύνολο Ερωτήσεων 15 Δ’
Κλάση 1 και Κλάση 7: Σύνολο Ερωτήσεων 15 και 15 Γ’ και Δ’
Βυτία: Σύνολο Ερωτήσεων 15 Β’
Βυτία και Κλάση 1: Σύνολο Ερωτήσεων 15 και 15 Β’ και Γ’
Βυτία και Κλάση 7: Σύνολο Ερωτήσεων 15 και 15 Β’ και Δ’
Βυτία και Κλάση 1 και Κλάση 7: Σύνολο Ερωτήσεων 15 και 15 και 15 Β’ και Γ’ και Δ’